Vyberte si správny typ zelenej strechy

Plochá strecha

Sklon plochej strechy je menší ako 5 stupňov. Ploché strechy sa vyznačujú jednoduchou inštaláciou a nižšími nákladmi na investíciu. Na takmer rovnej streche je možné vytvoriť záhradu v oblakoch či takmer bezúdržbové zelené plochy. Tento typ strechy poskytuje možnosť pestovať rozmanité druhy rastlín, kríkov a stromov. Minimálna nosnosť strechy je stanovená na 80 kg/m2.

Šikmá strecha

Strecha s náklonom presahujúcim 5° sa klasifikuje ako šikmá strecha. Tieto strechy sú technicky náročnejšie, a preto je aj ich inštalácia finančne náročnejšia. Strechy s náklonom vyšším ako 15° vyžadujú zábrany proti zosunu substrátu. Pre šikmé strechy s rastlinným porastom sa preferujú extenzívne rastliny, ktoré nepotrebujú dodatočnú závlahu a vyžadujú len minimálnu údržbu.

Extenzívna strecha

Tento konkrétny druh strechy, nazývaný extenzívna zelená strecha, nie je určený na aktívne využívanie. Avšak predstavuje najľahší a najekonomickejší variant vegetačnej strechy. Rastlinný porast pozostáva zo suchomilných rastlín. Vďaka svojej nízkej hmotnosti je možné tento typ strechy aplikovať na takmer všetkých typoch strešných konštrukcií.

Intenzívna strecha

Intenzívne zelené strechy sú navrhnuté pre oddych, aktívne využitie a vytvárajú nový obytný priestor. Tento druh strechy poskytuje možnosť pestovať rôznorodé rastliny, kríky a stromy, ale môže slúžiť aj na pestovanie ovocia a zeleniny. Na udržanie optimálneho stavu vyžaduje nainštalovaný zavlažovací systém a pravidelnú starostlivosť.

Ďalšie články